BCLEAR

La transparència és una actitud

Però, que és la Transparència? I millor encara, sou transparents o feu transparència?

Tots sabem que tenir una Seu Electrònica, comporta la responsabilitat respecte la integritat, la veracitat i l’actualització de la informació i serveis que allà publiquem, però, us heu preguntat si la ciutadania troba el que busca? O que busca?

El que està clar és que el nostre deure és posar les coses fàcils a les persones que per obligació o necessitat, accedeixin a la nostra Seu, als nostre serveis i a la informació que allà publiquem, posant al seu abast de manera proactiva, tota aquella informació, que com a ciutadans tenim dret a tenir al nostre abast i així poder participar de l’activitat pública.

La Transparència és en definitiva una eina de comunicació i diàleg entre els poders públics i la ciutadania.

És intuïtiva?

Analitzarem i us farem propostes de millora en la vostra seu electrònica per facilitar aquest camí a la vostra ciutadania. L’experiència un cop ens apropem a la nostra administració “digital”, ha de ser fàcil, accedint als continguts bàsics de manera ràpida i senzilla.

Si la informació hi és, però enterrada en un submenú, no existeix. NO hem de complir per complir.

És útil?

Allò que publiqueu ha d’aportar valor. Analitzarem els ítems que publiqueu al vostre Portal de Transparència, allò que pugui ser automatitzat, ho ha d’estar, allò que calgui tractar, us donarem pautes per tractar-ho internament i incorporar a l’ADN de l’organització les pràctiques relatives a la publicació d’informació.

La Transparència ha de ser una acció proactiva de l’Administració pública per a donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per la seva ciutadania.

No hem de publicar per publicar al Portal de Transparència.

És veraç?

Que publiquem al web Municipal i que a la Seu Electrònica? Us ajudarem a diferenciar que ha d’estar a un lloc a l’altre i ho analitzarem des d’aquesta doble perspectiva.

Allò que publiquem a la Seu, s’ha de dotar de les mesures jurídiques i tècniques per garantir els continguts i els serveis que es presten.

És accessible?

Tots tenim característiques físiques, capacitats personals i mitjans tecnològics diferents. Això no ha de suposar una barrera per poder accedir als nostres serveis públics electrònics.

Totes les Administracions Públiques tenen obligació de donar compliment als requisits d’accessibilitat imposats pel Reial decret 1112/2018 de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic .

Aplicarem tècniques especifiques per ajudar-vos a eliminar aquestes barreres i identificar els punts de millora.