LA NOSTRA EMPRESA

eConsultoria

Anàlisi, millora i creació de models de treball, processos i implantació de projectes de transformació i/o d’administració electrònica a les organitzacions.

Mentoring per transferència de coneixement i estratègies per a la implantació de projectes metodològics i d’administració electrònica.

L’experiència és un grau

Target

Organitzacions públiques i privades.
Treballadors públics, gestors públics, polítics del sector públic i professionals del sector privat.

eCiutadania

Servei externalitzat d’extensió d’activitat dels departaments d’atenció al ciutadà per el sector públic

Estem en línia

Target

Administracions i organismes públics

PARLEN DE NOSALTRES, XARXES SOCIALS