“Do not wait for leaders, become them.”

“Del dicho al hecho hay un trecho” o el que és el mateix “una cosa és dir i l’altra és fer”.

Si alguna vegada heu volgut traduir un programa electoral en un Pla d’Actuació Municipal  (PAM) de mandat, ja haureu descobert que són documents que parlen idiomes diferents. En els programes electorals, pesa el compromís i es deixen en segon terme els camins a seguir per arribar a les fites. 

En el Pla d’Actuació Municipal pesa el recorregut a fer per arribar a fer el cim, mentre que el compromís és la força que tot ho qüestiona. Aterrar un compromís electoral en un objectiu estratègic del PAM, no sempre és tant senzill.

Programa electoral

Les properes eleccions es guanyen durant l’execució del mandat actual. Per això el primer a fer és controlar que els compromisos electorals s’executin a temps. Només amb un Pla d’Actuació Municipal (PAM), es disposa d’eina, només utilitzant-lo com a plataforma de control i seguiment dels objectius a assolir, es pot assegurar l’èxit. És una eina, no una declaració estàtica d’intencions.

Aprovar un PAM, no és suficient. Revisar-lo a mig mandat, no és suficient. El PAM és una eina de programació, de priorització, de revisió, de gestió, i que mutarà en el temps igual que ho fa la societat. Un PAM ha de ser adaptable als revolts continus de la realitat a la que respon. No és una foto per substituir una altra foto.

Un PAM ben creat, alimentat, compartit, gestionat, revisat, objecte d’autocrítica, i contínuament transparentat a la ciutadania, és la millor campanya electoral. Res és més creïble que el que s’ha fet, i el com s’ha fet.

La gestió transparent del compromís electoral

La transparència interna

La transparència al ciutadà

No hi ha Pla d’Actuació Municipal sinó hi ha complicitat i treball en equip de polítics i estructura administrativa. No hi ha PAM si no hi ha gestió d’objectius. 

I.

Mòdul de preparació dels electes per a l’execució del mandat

Perquè tot no s’acaba amb guanyar les eleccions. Cal consumar després, de forma ràpida, eficaç, eficient i efectiva, l’encomana sorgida dels electors: gestionar l’administració, governar i executar el programa electoral a temps.

En aquest mòdul el candidat/electe, o l’equip de candidats/electes, reben la preparació necessària per adquirir habilitats i coneixements per saber dur a bon port un ajuntament durant el seu mandat.

II.

Mòdul de Plans d’Acció Municipal a mida

Facilitem a l’equip de govern l’anàlisi del programa electoral i l’assessorament estratègic per a la definició d’eixos, objectius estratègics, objectius operatius, accions i actuacions, amb la sistematització de la informació, la creació de metadades operatives, i la celebració sessions de treball amb els regidors i amb els tècnics/treballadors públics associats als objectius per integrar totes les visions i assegurar un cronograma viable i exitós.

Assessorem i dissenyem l’estratègia de les accions comunicatives visibles i regulars cap a la ciutadania, més enllà d’automatismes sorgits d’aplicacions informàtiques ad hoc.

Obtenim i interpretem indicadors durant tot el mandat,  per tal de garantir el seguiment dia a dia de la consecució d’objectius electorals, de forma predictiva i no reactiva.

La millor campanya electoral comença l’endemà de les eleccions

“If you want something you never had, you have to do something you’ve never done”.