Blog

GRÀFIC REPRESENTATIU DE L’IMPULS ELECTRÒNIC D’EXPEDIENTS AMB PROCEDIMENT GENÈRIC

En tot aquest repte de l’administració electrònica, el que sovint resulta més difícil és aconseguir fer-se una composició mental del “i això com es fa”, una representació imaginada de quins gestos fins ara fets en paper hem de canviar per fer-los electrònicament, i en què es tradueix a la pràctica aquesta nova forma de tramitar. Compartim avui amb vosaltres, un diagrama on hem representat gràficament la dinàmica que requereix l’impuls electrònic dels expedients sota l’opció d’un procediment genèric ben entès i dominat per tots els agents que operen en la tramitació d’un expedient, començant pel seu Responsable (art. 71.3 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre LPAC). Ànims! Esperem que us sigui útil. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *