Blog

On serem els pròxims dies?

e-SET: cinc passes per a ser un “petit” però ”gran” govern digital

L’AOC organitza el proper 28 d’octubre la jornada “e-SET: cinc passes per a ser un “petit” però ”gran” govern digital”. El servei e-SET de l’AOC facilita a les organitzacions petites i mitjanes esdevenir digitals a través d’un procés intern de transformació, que combina el desplegament d’un sistema de treball i de gestió comuna, la gestió del canvi (persones) i el desplegament de solucions d’administració electrònica.

L’e-SET és, doncs, una combinació de mètode + gestió de persones + tecnologia, els tres elements que faciliten disposar d’una verdadera palanca de canvi per a la transformació digital. A més, l’e-SET és un servei que ajuda a donar compliment als preceptes de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Actualment l’e-SET està activat en una cinquantena d’ajuntaments catalans i amb aquesta jornada l’AOC vol acostar el servei a la totalitat del territori.

Objectius de la jornada

  • Donar a conèixer el servei e-SET, explicar-lo al món local tot conscienciant-lo de la seva necessitat
  • Compartir les experiències pràctiques de l’aplicació del servei e-SET al territori
  • Debatre els reptes més importants pel que fa a la transformació digital a les organitzacions locals

La jornada està destinada a càrrecs electes i treballadors públics d’ens locals i d’altres ens públics de fins a 60 treballadors adscrits a serveis administratius i tècnics, interessats en la transformació digital de les seves organitzacions.

Per inscriure’s a la jornada, cal emplenar el formulari d’inscripció a la Jornada e-SET. Tanmateix, us convidem a visitar el programa de la sessió e-SET.

Aquest article ha estat escrit pel Consorci AOC. No és propietat de Buisi Tools SL, ha estat extret de la web del mateix CAOC.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *