Blog

Presentem TIC TOOLS

Ha arribat el dia!

Ha nascut TIC TOOLS.

Buisi Tools treu al mercat, el primer servei d’assistència telefònica personalitzada d’ajuda a ciutadans i treballadors públics que permet reduir, just en el moment en que ho necessiten, l’impacte de la tecnologia quan utilitzen eines digitals d’administració electrònica.

Per primera vegada, els ciutadans poden trucar a un especialista que els assistirà per superar els obstacles que la tramitació electrònica els planteja, en un horari tant ampli com el seu Ajuntament decideixi.

A més a més, els treballadors públics disposen d’ajuda en informàtica bàsica, ofimàtica i tramitació electrònica, durant les seves hores de treball.

Quina administració deixarà perdre l’oportunitat de donar aquest serveis als seus ciutadans i treballadors, fins i tot més enllà dels seus horaris laborals? 

Tic Tools, com el podem ajudar?